imaxe da nova
Actualidade

Enmendas ao Real Decreto-Ley 17/2020

imaxe do usuario Xestor Xestor
19 maio 2020

A Unión de Músicos Profesionales (UMP) enviou ao Ministerio de Traballo, Seguridade Social e Cultura as enmendas urxentes ás medidas incluídas no Real Decreto-Ley 17/2020 sobre a prestación extraordinaria de desemprego para artistas.

SOLICÍTASE QUE:
- Recoñézase a situación legal de desemprego a todos os artistas que cumpran o requisito mínimo de ter 20 días cotizados, sen a obrigatoriedade de atoparse en alta ou alta asimilada no Réxime Xeral da  SS no momento de solicitar a prestación.
- Que o dereito para recibir a prestación extraordinaria por desemprego recoñézase desde a data do inicio do estado de alarma e non desde o día da solicitude.
- Que o acceso a esta prestación extraordinaria non consuma o período que o artista teña cotizado a efectos de futuras prestacións de desemprego, tal e como está disposto na Real Decreto-Lei 8/2020 respecto a as prestacións por desemprego nun  ERTE por forza maior ou por outras causas relacionadas co  Covid-19.
- Que a prestación extraordinaria sexa compatible con calquera percepción derivada de actividades por conta propia ou allea (dereitos de autor, etc.), e con calquera outra prestación, renda mínima, renda de inclusión, salario social ou axudas análogas concedidas por calquera Administración pública, a suma das
cales non supere o SMI.
- Que no caso dun contrato que se teña que cancelar con motivo do  Covid-19, sexa de cumprimento obrigatorio que o órgano de contratación/empresa realice o pago do 70% do mesmo e non sexa opcional e do 3-6%.
- Habilitar o acceso á prestación extraordinaria por cesamento de actividade aos autónomos intermitentes que acrediten un período de cotización específico no RETA durante 2019.

Comunicado

Facebook UMP

Novas Relacionadas

Inicio de sesión Rexistro
¿Olvidaches a contraseña?
Inicio de sesión Rexistro
or
Inicio de sesión Rexistro
Rexistro